Wat als? Dan gesprek.

Rechtbank Overijssel start pilot: Kinderen betrekken bij ouderschapsplan.

Zwolle – “De kinderen zijn op passende wijze betrokken”, deze zin volstaat niet meer in ouderschapsplannen na 1 mei 2018. Vanaf die datum start bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle een pilot. Kern van de pilot is het ‘bruggesprek’ en het onderzoek door 2 universiteiten.

In deze link wordt de pilot uitgebreid uitgelegd.

Voor het bruggesprek (de kern van de pilot) over het ouderschapsplan, met als doel de kinderen betrokken te laten zijn bij de afspraken die ouders met elkaar hebben gemaakt, zijn een aantal vragen opgesteld voor ouders om in te vullen. Klik hier voor de link.

Wat wij vanuit Pro Kid Divorce dagelijks merken is dat het belangrijk is dat ouders goed worden voorbereid op het gesprek met hun kinderen als het gaat om het ouderschapsplan.


Tijdens het proces van het opstellen van het ouderschapsplan, dat bij Pro Kid Divorce wordt gedaan met een kindertherapeut/ouderschapsdeskundige, bereiden we ouders hierop voor. En hebben daarbij standaard ook een gesprek met de kinderen zelf.

Waarom is dit belangrijk?
Iedere fase tijdens een echtscheiding brengt onverwachte momenten met zich mee. Momenten waar je je als ouder misschien niet op voorbereid bent omdat je nog overmand wordt door eigen emoties en gevoeligheden.

Dat is de reden waarom wij altijd een WHAT IF (wat als dan) gesprek hebben met ouders.
Zowel voor de scheidingsmelding naar de kinderen toe als bij het bespreken van het ouderschapsplan met de kinderen.

Wat als? Dan; bij het bespreken van het ouderschapsplan met jullie kind(deren).

  • Wat doe je samen als ouders wanneer de kinderen het niet eens zijn met wat jullie hebben besproken qua omgangsregeling?
  • Wie troost wie als eerste wanneer de kinderen boos of heel verdrietig worden?
  • Hoe reageer je als moeder, als vader op deze emoties zonder je eigen emoties te mengen?
  • Hoe ga je om met je eigen schuldgevoelens dat neigt naar begrijpelijke toegeving op dat moment?
  • Hoe houd je je eigen emoties in acht in het belang van de kinderen?
  • Wat als de kinderen het idee krijgen dat het een keuzepakket is? Waarbij zij de keuze hebben om te kunnen tornen aan jullie besluiten? Hoeveel marge is daar? Dan hebben we het vooral over kinderen in de puberleeftijd is onze ervaring.
  • Waar ligt de grens en waar kan ie opgerekt worden in het belang van de wensen van de kinderen?
  • Wat doe je als ouderteam wanneer de ene ouder tijdens het gesprek teveel meebuigt met de wensen van de kinderen en de andere ouder dat niet wenst te doen en vasthoudt aan jullie onderlinge afspraken?
  • Wat als de andere ouder niet op de ‘juiste’ manier (zoals jij had gewenst dat hij/zij zou reageren) reageert op hoe de kinderen reageren op jullie plan?

Dit zijn een aantal ‘wat als’ vragen die wij vooraf bespreken met ouders die voor deze opgave staan. Want dat is het; een opgave dat moed vergt en met vertrouwen in de ander en in jezelf als ouder.

Wij vanuit Pro Kid Divorce omarmen de pilot van rechtbank Overijssel, mits er de juiste begeleiding is vooraf voor ouders die deze moeilijke taak samen moeten vervullen. Tijdens hun periode van afscheid. Een bruggesprek heeft maar één kans.