Scheiden van een verliefde ex; Hoe doe je dat?

Een nieuwe liefde en de effecten op het scheidingstraject.

Ouders in echtscheiding zijn tijdelijk ontoerekeningsvatbaar. Ofwel: niet in staat om de juiste beslissingen te nemen. Beslissingen die invloed hebben op de rest van het leven van iedere betrokkenen. Maar wat gebeurt er wanneer één van de ouders verliefd is tijdens of vlak na de scheiding?

In de praktijk van de mediator

Tijdens het eerste mediation-gesprek met beide partners, vertellen zij het hoe en waarom van de scheiding. In vaktermen ‘de scheidingsmelding’ genoemd. De vrouw in kwestie vertelt hier vrijwel direct dat het vertrouwen in haar toekomstige ex volledig zoek is. Haar onderbuik gevoelens van enkele weken geleden bleken waarheid; Hij heeft een ander. Ik laat haar uitrazen. Haar boosheid en frustratie lijken onbedaarlijk. Daarna volgt het verdriet. Tranen biggelen over haar wangen.

Vrouw snikkend; “Ik heb het meermalen op de man af gevraagd, maar kreeg gewoon nul op het rekest.” Ze voelt zich dubbel bedrogen én respectloos behandeld, zo zegt ze tijdens het gesprek.

“Ik dring niet meer tot hem door.”

Ze vertelt dat hij ‘lost’ is en ‘afwezig’ in alles wat ze moeten regelen. Juist nu er zo veel geregeld moet worden tijdens zo’n echtscheiding.Vrouw: “Hij neemt de telefoon niet meer op en verzuimt de zorg voor de kinderen. Maar de kinderen missen hem en ik weet me geen raad. Ik herken hem niet meer. Ik ben klaar met zijn debiele acties!”

In de mediation-gesprekken, die voornamelijk door emoties worden beheerst, helpt het om ‘verlaten’ partners uit te leggen dat degene die verliefd is in een ‘dubbele staat van tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid’ verkeert.

Een wat?

Je hoort het goed; een dubbele staat van tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid.

Wanneer je gaat scheiden slaat de ontoerekeningsvatbaarheid toe. Het brein is tijdelijk niet in staat om heldere beslissingen te nemen. Verliefdheid heeft vaak dezelfde uitwerking op het brein. Met andere woorden de bovenkamer tijdens echtscheiding functioneert sowieso op halve kracht. Ben je tijdens de scheiding ook nog eens verliefd, dan kunnen we die bovenkamer als ‘dubbel underconstruction’ zien.

“Een roze wolk hangend boven een rouwproces. Iets dat onverenigbaar lijkt maar toch geregeld voorkomt.”

Het slechte nieuws is; dat het een staat van verwarring is.

Het goede nieuws; het is van tijdelijke aard.

Het gaat weer over.

Als mediator zien wij dit onderwerp regelmatig voorbijkomen gedurende het scheidingstraject. Partners die worstelen om te scheiden van een verliefde ex. En dan moeten ze hun scheiding nog in harmonie zien te regelen. Met goed fatsoen naast elkaar zittend bij ons aan tafel. In redelijkheid met elkaar communiceren, de zorgverdeling voor de kinderen overeenkomen en de financiën op een rij zetten. Kortom; een grote opgave.

Hoe zit dat met die nieuwe liefde?

Een nieuwe liefde heeft geregeld een groot effect op het mediation-traject. Ook al zit diegene niet aan de mediation-tafel, hij of zij is altijd aanwezig. En kan de boel behoorlijk frustreren. Te beginnen met; hoe gaan we het nieuwe ‘beestje’ bij naam noemen? De verliefde partner wil de nieuwe partner graag introduceren. Met naam en toenaam. Hij of zij is tenslotte verliefd! De verlaten partner maakt daar snel korte metten mee. Agnes wordt Aggenebbis, Heks, Godzilla, Truus, meneer de Lullo, die nieuwe vent of dat wijf wordt als aanval ingezet. De nieuwe partner, ook wel de indringer of vijand, wordt gezien als de veroorzaker van ‘het achterlijke gedrag’ van de toekomstige ex. Met het credo van de verlaten partner die roept; “Doe toch eens normaal.”

Hoe nu verder?

Geconstateerd kan worden dat er meerdere effecten waar te nemen zijn gedurende het mediation-traject wanneer één van de partners verliefd is op een ander. De voortgang van het scheidingsproces wordt bepaald door die ‘irritante’ roze wolk. Dit kan leiden tot vertraging van het proces doordat de focus elders ligt en de scheiding geen prioriteit heeft. Of versnelling in het proces door er full speed doorheen te gaan want het nieuwe leven lonkt. Beide tempo’s leiden tot woede, wanhoop en onbegrip bij de verlaten partner. Met als gevolg dat de communicatie verslechtert en toekomstige ex partners elkaar niet meer verstaan. Met alle gevolgen van dien.

“De taal van verliefdheid en de taal van rouw laat zich niet mengen.”

Een echtscheiding is gebaseerd op emoties vanuit het verleden. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk om dat verleden met respect te blijven zien. Zonder invloed van derden c.q. een nieuwe partner. Om goed te kunnen scheiden dien je het heden niet te mengen met het verleden. Eerst afhechten voordat je een nieuwe liefde betrekt. Laat het gezin in tact door het goed af te ronden. Zodat het eindpunt een beginpunt kan zijn voor alle betrokkenen.

Tips van de mediator

  • Ook al is er een nieuwe liefde waar je vol van bent, houdt het zoveel mogelijk voor jezelf totdat jullie gescheiden zijn.
  • Plaats geen verliefde selfies op Facebook of Instagram. Het maakt de verlaten partner (en vaak ook de kinderen) razend, wanhopig en verdrietig.
  • Een nieuwe partner is voor jou inmiddels vertrouwd maar wordt door jouw toekomstige ex partner vooral gezien als indringer en vijand. Houdt daar rekening mee.
  • Blijf respectvol naar elkaar, ook al kun je elkaar nu niet meer bereiken.
  • Besef dat jullie beiden niet jezelf zijn en dat dit van tijdelijke aard is.
  • Gun elkaar een rouwproces op een eigen manier. Heb geduld met het rouwproces van de niet-verliefde partner. Boosheid en verdriet hebben tijd nodig.