Pro Kid Divorce viert de samenwerking met familierechtadvocaten.

Sinds 2016 viert Pro Kid Divorce de samenwerking met familierechtadvocaten. Zo ook vandaag: de derde Pro Kid Divorce borrel te Nigtevecht.

Drie jaar geleden is de coöperatie met een duidelijk doel opgericht: Scheiden met zo min mogelijk schade voor kinderen en ouders op de korte én langere termijn.

Hoe doen wij dat samen?
Door maatwerk, een gerichte samenwerking, één regievoerder, korte lijnen, deskundigheid, en met betrokkenheid kijkend naar het systeem c.q. het gezin.

Er klinkt al lange tijd een negatief geluid rondom familierechtadvocaten. Ik heb daar al eens een column over geschreven voor Mies “Advocaatje leef je nog?”. Als deskundige op het gebied van ouderschap en kinderen in de puberteit (10-25 jaar) wil ik dit negatieve geluid bij deze ontkrachten.

Waarom?
Omdat ik vanuit mijn praktijkervaring positief ben over de samenwerking die ik heb met familierechtadvocaten. Met succes volbrengen wij echtscheidingen vanaf de scheidingsmelding tot aan het moment dat alle betrokkenen verder kunnen. En tevens binnen scheidingen die al jarenlang wel of niet zijn besloten, maar waar het belang van de kinderen om urgentie vraagt.

Dat niet alle familierechtadvocaten voor hetzelfde belang gaan, daar ben ik mij van bewust. Die uitgelichte negatieve kant maak ik ook helaas zo nu en dan mee.

Kwalijk? Zeer. Ongewenst? Eveneens.
Maar laten we nu eens kijken naar hetgeen dat vruchtbaar is.

Hetgeen dat goed gaat wordt veelal niet gepresenteerd.

Waarom niet?
Omdat dit het werk is dat veel vakkundige familierechtadvocaten gewoon dagelijks doen.

Waarom zouden zij ieder succesmoment moeten etaleren?
Als ik dat als therapeut zou doen, dan zou ik mijzelf niet meer serieus kunnen nemen.
Zo zie ik dat ook bij de familierechtadvocaten die dagelijks te maken hebben met zaken die binnenskamers horen te blijven.

Met andere woorden;
Wat er goed gaat, blijft merendeel buiten beschouwing van de kijker in de social etalage.

De praktijk van bekwame familierechtadvocaten die hun dagelijks werk goed doen behoeft geen uitleg.

Cheers!