Het venijn zit ‘m in de staart. Niet in de kop.

Een echtscheiding is als eerste een confrontatie met jezelf.
Daarna komt de rest.

En daarom valt of staat iedere scheiding met het uiteen zetten van het complete plaatje. Het plaatje dat het systeem ‘Het gezin’, heet.

De verhalen van iedere betrokkene bepaald hoe een echtscheiding niet alleen op de korte termijn maar juist ook op de langere termijn verloopt.

Het venijn zit ‘m in de staart. Niet in de kop.

De staart van oude pijnen (van ouders als individu) die opspelen zodra het gevaar (dat elke scheiding teweeg brengt) een ware bedreiging vormt.

Zodra we dat onderkennen en beetpakken, alleen dan kunnen we gescheiden partners weer op het ouderschapsspoor zetten.
Waarbij kinderen de minste schade ondervinden.

En ouders opnieuw een eigen leven kunnen beginnen.

Samen met hun kinderen.