Alles wat een kind laat zien heeft een reden.

Weet je Meta, je hebt een tas en elke keer wordt daar een propje in gestopt. En op een gegeven moment is de tas vol en moeten er propjes uit. Dan zit ik zo vol en dan ontploft het.

(Een jongen die last heeft van woedeaanvallen)

Alles wat een kind laat zien heeft een reden. Ieder gedrag komt voort vanuit een goede intentie. Door iets te willen bereiken of iets te willen vermijden of waar je af wil. De intentie is goed maar de uitkomst ervan kan voor de omgeving soms als lastig, onhebbelijk of ongepast worden ervaren.

Deze jongen wil ergens van af en laat dit zien door verzamelde propjes uit zijn overvolle tas te gooien. Misschien wel eruit wil smijten met grof geweld.

Zijn intentie is dat hij af wil van de druk die hij ervaart. Opgelegd van buitenaf zonder hem werkelijk te zien. Dat maakt hem onmachtig, onzeker en woedend.

Probeer het gedrag van een kind steeds weer te bekijken vanuit de intentie dat een kind heeft. Wat wil het kind bereiken, vermijden of waar wil het kind vanaf. Pas dan voelt een kind zich begrepen en bereikt het doel met wat ze eigenlijk proberen te vertellen met het gedrag dat ze aan jou laten zien.